Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με κωδικό θέσης «ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – 1016034»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/10/2017 / ΩΡΑ: 13:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Κρεμαστή-Λακωνίας-1016034 VODAFONE ΑΕΕT – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ