Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της ‘ΕΡΓΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο.Ε.’ που αφορά στην ανανέωση της με αρ. πρωτ. 3347/5-10-04 ΑΕΠΟ «Εργασίες εκμετάλλευσης & αποκατάστασης λατομείων αδρανών υλικών σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 313.450,79 τ.μ.» και βρίσκεται στη θέση «Άγιος Νικόλαος-Χαράδρα Ρέμπελο» του Δήμου Επιδαύρου (Δ.Ε. Ασκληπιείου)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/10/2017 / ΩΡΑ: 13:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της ‘ΕΡΓΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο.Ε.’ που αφορά στην ανανέωση της με αρ. πρωτ. 3347/5-10-04 ΑΕΠΟ «Εργασίες εκμετάλλευσης & αποκατάστασης λατομείων αδρανών υλικών σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 313.450,79 τ.μ.», που ανήκει στην Κατηγορία Α2 της 5ης Ομάδας, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Άγιος Νικόλαος-Χαράδρα Ρέμπελο» του Δήμου Επιδαύρου (Δ.Ε. Ασκληπιείου)

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :
ΕΡΓΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ