Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της ‘ΕΡΓΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο.Ε.’ που αφορά στην ανανέωση της με αρ. πρωτ. 3347/5-10-04 ΑΕΠΟ «Εργασίες εκμετάλλευσης & αποκατάστασης λατομείων αδρανών υλικών σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 313.450,79 τ.μ.», που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Νικόλαος-Χαράδρα Ρέμπελο» του Δήμου Επιδαύρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2017 / ΩΡΑ: 14:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΕΡΓΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ο.ε.