ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4177/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2017 / ΩΡΑ: 09:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με την υπ’ αρίθμ. 2256/16-10-2017 απόφαση του Αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Αρκαδίας, επεβλήθη στην εταιρεία «PIETRIS BAKERY & ΣIA E.E.» με ΑΦΜ 999741202 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης πρόστιμο επτά χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (7.500 €), στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄) σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 8 α) και β) του άρθρου 26 της Υ.Α. 91354/24-8-2017 (Φ.Ε.Κ. 2983 Β΄), διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε την 02-10-2017 στο κατάστημά (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) που βρίσκεται στην Πλατεία Αγίου Βασιλείου και Κέννεντυ στην Τρίπολη του Δήμου Τρίπολης, διαπιστώθηκε η παράβαση της μη αναγραφής ενδείξεων σε ένα (1) προϊόν αρτοσκευάσματος και της ελλιπούς αναγραφής των ενδείξεων σε δεκατρία (13) προϊόντα άρτου και αρτοσκευασμάτων, της παρ.4 του άρθρου 26 της αναφερόμενης Υ.Α..