ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4177/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2017 / ΩΡΑ: 08:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με την υπ’αρίθμ.2092/6-10-2017 απόφαση του αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Αρκαδίας, επεβλήθη στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ» με ΑΦΜ 800764388 Δ.Ο.Υ. Περιστερίου πρόστιμο έξι χιλιάδων Ευρώ (6.000 €), στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄) σε συνδυασμό με αυτές της παρ.8 του άρθρου 26 της Υ.Α. 91354/24-8-2017 (Φ.Ε.Κ. 2983 Β΄), διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε την 25-9-2017 στο κατάστημά της (Υπεραγορά Τροφίμων) που βρίσκεται στο 2,4 χλμ. Ε.Ο. Τριπόλεως- Πύργου στην Τρίπολη του Δήμου Τρίπολης, διαπιστώθηκε η παράβαση της ελλιπούς αναγραφής των ενδείξεων της παρ.4 του άρθρου 26 της αναφερόμενης Υ.Α. σε δώδεκα (12) προϊόντα αρτοποιίας.