ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν.4177/2013 (ΦΕΚ Α’173)-Ν.4446/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/10/2017 / ΩΡΑ: 11:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ