18η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 16 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2017 / ΩΡΑ: 09:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100 – Τρίπολη

Τηλέφωνο: 2713 601138 -142

Fax: 2713 601143

e-mail: stratigis@arcadia.gr

charalampopoulos@arcadia.gr

 

Τρίπολη:  9 – 10 – 2017

Αρ. Πρωτ.: 257508/59026

Προς:

 

 

 

 

Κοιν:

1.   Τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

2.   Τους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου

3.     Τους κ.κ. Περιφερειακούς Σύμβουλους Πελοποννήσου

 

1.  κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Πελοποννήσου

2.  κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ.Ε.Π.& Ι.Ν

3.  κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου

4.  Γραφεία κ.κ. Δημάρχων Περιφέρειας Πελοποννήσου

5.  Μ.Μ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Καλείστε στην 18η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 16 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

 

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 • ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 38.580.000,00€.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τίτλο: «Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 1. Έγκριση 6ης τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ», με κωδικό 2014ΕΠ52600010.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Γενική Συνέλευση του ΚΕΚ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμιονίδας, για την πράξη: «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ερμιονίδας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση της συνδετήριας οδού Ερμιόνης – Πορτοχελίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

 1. Έγκριση κατάργησης τραπεζικών λογαριασμών και επέκτασης χρήσης τραπεζικού λογαριασμού της ΠΕ Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

 1. Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο Κ.Ε.Κ. Κορινθίας Α.Ε. και συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά το ποσό των 33.740,00 € στην καταβολή αυτού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

 1. Αίτηση χορήγησης άδειας άσκησης διδακτικού έργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Αίτημα του μετακλητού συνεργάτη Κωνσταντίνου Γαλιώτου του Ηλία προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για εξαίρεση από τον περιορισμό της μη άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος σύμφωνα με το νέο Νόμο 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄/31-7-2017), άρθρο 36 παρ. 2.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας για την υλοποίηση της Πρότασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2017, της Π.Ε. Αργολίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

 1. Έγκριση 7ης τροποποίηση κατανομής προϋπολογισμού και πιστώσεων υποέργων – ένταξη νέου υποέργου, σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600005.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ