ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/11/2017 / ΩΡΑ: 11:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 252455/11-10-2017 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 38 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Μάλια Γκλιάτα», της Τ.Κ. Αραχναίου, του Δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 4554/04-12-2006
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: κ. Ευάγγελος Φωτόπουλος (τηλ.2710 237778)
• Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
1) ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
2) ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
• Εφημερίδες Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ» & «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ»
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr