Διαγωνισμός του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΙΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2017 / ΩΡΑ: 13:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ