Με την υπ’ αρίθμ. 2518/27-11-2017 απόφαση του Αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη στην εταιρεία «ΘΕΟΔ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ», πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2017 / ΩΡΑ: 09:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ανάπτυξης, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε την περίληψη της απόφασης από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ