Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Μεσσηνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΔΩ