Συνοπτική Οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/11/2017 / ΩΡΑ: 08:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ