Ανανέωση της υπ΄ αριθμ. Οικ. 1496/04-07-2007 Απόφασης του Νομάρχη Αρκαδίας με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της δραστηριότητας: «Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος», ιδιοκτησίας: ΗΛΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2017 / ΩΡΑ: 08:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Έτοιμο Σκυρόδεμα Ηλίας Παναγόπουλος – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ