Φάκελος ανανέωσης της υπ΄ αριθμ. 314/14-06-2007 Απόφασης του Νομάρχη Αρκαδίας με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της δραστηριότητας: «Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος & Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ιδιωτικής Χρήσης», της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2017 / ΩΡΑ: 14:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ Σκυρόδεμα (ανανέωση) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ