19η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, την 1η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/11/2017 / ΩΡΑ: 08:48
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100 – Τρίπολη

Τηλέφωνο: 2713 601138 -142

Fax: 2713 601143

e-mail: stratigis@arcadia.gr

charalampopoulos@arcadia.gr

 

Τρίπολη:  26 – 10 – 2017

Αρ. Πρωτ.: 275404/63146

Προς:

 

 

 

 

Κοιν:

1.   Τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

2.   Τους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου

3.     Τους κ.κ. Περιφερειακούς Σύμβουλους Πελοποννήσου

 

1.  κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Πελοποννήσου

2.  κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ.Ε.Π.& Ι.Ν

3.  κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου

4.  Γραφεία κ.κ. Δημάρχων Περιφέρειας Πελοποννήσου

5.  Μ.Μ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Καλείστε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, την 1η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

 

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

  • ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 331/2-10-2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

  1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) «1η αναθεώρηση του Σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL 06).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

  1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) «1η αναθεώρηση του Σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL 03).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

  1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) «1η αναθεώρηση του Σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL 01).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

  1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) «1η αναθεώρηση του Σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL 02).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ