Ανακοίνωση αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 – για τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/12/2017 / ΩΡΑ: 14:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ