Δ.Τ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου «Δίνουμε λύση στην υδροδότηση Παραλίου Άστρους και Κορακοβουνίου στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/12/2017 / ΩΡΑ: 08:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη, 13/12/2017

 

   
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. κώδικας: Τ.Κ. 22100-Τρίπολη

Τηλέφωνο/ Fax: 2713-601191 / 601173

e-mail: ppel-press@ppel.gov.gr

Ιστοσελίδα: http://ppel.gov.gr

   
     

 

Δ.Τ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου «Δίνουμε λύση στην υδροδότηση Παραλίου Άστρους και Κορακοβουνίου στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας»

 

Εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 τα κάτωθι έργα:

 

«ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

 

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση/ κατασκευή του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης – μεταφοράς ύδατος από την υφιστάμενη δεξαμενή που εντοπίζεται βορειοδυτικά του οικισμού Άστρους, μέχρι τη νέα δεξαμενή του οικισμού Παράλιου Άστρους, που προβλέπεται να κατασκευαστεί βόρεια του οικισμού Παράλιου Άστρους, στη θέση των παλαιών υφιστάμενων δεξαμενών.

 

«ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η αντικατάσταση/κατασκευή του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς πόσιμου νερού) στη δεξαμενή που βρίσκεται πλησίον του οικισμού «Κορακοβούνι» η οποία εξυπηρετεί το νότιο τμήμα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Με την παρούσα προβλέπεται η μεταφορά του νερού από την πηγή Αβούρος που εντοπίζεται στα νότια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έως την υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού Κορακοβούνι μέσω αγωγού συνολικού μήκους 6.379m.