Δ.Τ. Στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020 εντάχθηκε η αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης στις δημοτικές κοινότητες Βέργας, Μικρής Μαντίνειας, Σπερχογείας και Ασπροχώματος, Δήμου Καλαμάτας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/12/2017 / ΩΡΑ: 08:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη, 13/12/2017

 

   
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. κώδικας: Τ.Κ. 22100-Τρίπολη

Τηλέφωνο/ Fax: 2713-601191 / 601173

e-mail: ppel-press@ppel.gov.gr

Ιστοσελίδα: http://ppel.gov.gr

   
     

 

 

Δ.Τ. Στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020 εντάχθηκε η αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης στις δημοτικές κοινότητες Βέργας, Μικρής Μαντίνειας, Σπερχογείας και Ασπροχώματος, Δήμου Καλαμάτας

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση τμημάτων υπαρχόντων αγωγών ύδρευσης στις δημοτικές κοινότητες Βέργας, Μικρής Μαντίνειας, Σπερχογείας και Ασπροχώματος ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι  διαρροές σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.