Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΞΗΡΟΚΑΡΥΤΑΙΝΑ ΤΟΥ Τ.Δ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/12/2017 / ΩΡΑ: 10:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -24000-ΞΗΡΟΚΑΡΥΤΑΙΝΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ

ΤΕΥΔ_v1.0