Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Προμελέτη – Οριστική Μελέτη Φράγματος Μιναγιώτικου και Οριστική Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Δ. Πύλου Μεθώνης Ν. Μεσσηνίας».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/12/2017 / ΩΡΑ: 08:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Μελέτη Φράγματος Μιναγιώτικου & Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Δ. Πύλου Μεθώνης – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ