Π΄ροσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ