ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2017 / ΩΡΑ: 14:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ18/2953/04-12-2017 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ποσού 2.500,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4177/2013(ΦΕΚ/Α/ 173/8-8-13) και των άρθρων 80 παρ 1 και 3Α και 48 παρ.6 και 8Α της ΥΑ 91354/17 (ΦΕΚ /Β/2983/30-8-2017)« Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), στην επιχείρηση καφε-εστιατόριο «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘ.», που βρίσκεται στην Μαραθόπολη Γαργαλιάνων, επειδή διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση κατείχε προς πώληση ασκό λευκού οίνου, χωρίς τα νόμιμα παραστατικά διακίνησης και χωρίς τις υποχρεωτικές ενδείξεις.