Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ(8) ατόμων, για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών και εκτάκτων αναγκών κατά τη χειμερινή περίοδο έτους 2017-2018.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/12/2017 / ΩΡΑ: 14:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ