συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/ 12 /2017  , ημέρα Πέμπτη    και ώρα 10:30   π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/12/2017 / ΩΡΑ: 11:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,  21 / 12 /2017

                           Αρ. Πρωτ : 330864/76548

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/ 12 /2017  , ημέρα Πέμπτη    και ώρα 10:30   π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε ΑΡ. ΠΡΩΤ                                                      ΘΕΜΑΤΑ  
1.     ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 328192/51031 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για δαπάνες οικονομικού έτους 2018 .

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 
2.       326006/50740 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης υποχρεώσεων ΠΟΕ Δ/νσεων της ΠΕ Αργολίδας σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 
3.       328270/51045 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης πολυετών υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 
4.       328180/51028 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Αργολίδας σχολικού έτους 2017-2018

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 
5.       328232/51037 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης κατ’ αποκοπή παγίου χορηγήματος καθαριότητας Υπηρεσιών ΠΕ Αργολίδας και των Υπηρεσιών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2018

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 
6.       300877/47293 Έγκριση εκτέλεσης συνδυασμένων δρομολογίων και μη επιβολής κυρώσεων .

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 
7.       330045/51263 Έγκριση 5η Τροποποίηση της Σύμβασης Μεταφοράς Μαθητών (αρ.1) του ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΡΓΟΥΣ.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 
8.       328251/51041 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης μισθοδοσίας τακτικού και ΙΔΑΧ προσωπικού Π.Ε. Αργολίδας και αποσπασμένου προσωπικού στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 
9.       326386/50773 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης προμήθειας δώρων προς διάθεση σε φιλοξενούμενους –επισκέπτες  του Νομού Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 
10.    33492/51768 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για το 2ο Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού έργων άρδευσης και έργων λοιπών  φορτίων έτους 2017 Νομού Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 
11.  ΑΡΚΑΔΙΑΣ & ΕΔΡΑΣ 328365/75859 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΑΣΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ” Αναδόχου: Β. ΤΑΤΟΥΛΗΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 150.0000,00€ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 526

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 
12.    321329/74020 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΠΑΘΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», πρ/σμού 24.600,00 € εκ πιστώσεων ΚΑΠ και αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 
13.     329043/76073 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 200.000,00 €, από πιστώσεις: ΣΑΕΠ 026. Αναδόχου: ΒΙΝΑΤΣΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 
14.     325338/75094 Έγκριση  διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τευχών και όρων Δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ  Τ.Κ. ΑΚΟΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» π/υ: 100.000,00€ από πιστώσεις 4ο ΕΑΠ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 
15.     331573/76719 Ορισμός Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής υλικών για την υλοποίηση  της προμήθειας :

«Προμήθεια φωτιστικών στύλων και υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό του οδικού δικτύου Π.Ε. Αρκαδίας  »

Πρ/σμού :  250.000 €

 

Από Πιστώσεις : 2014ΕΠ52600010

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 
16.     294630/67361 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΟΥΜΠΑ-ΡΑΦΤΗ-ΛΟΥΤΡΑ ΗΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

π/υ: 200.000,00€.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 
17.     228798/52469 Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΘ. Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. Προεκτιμώμενης αμοιβής 1.230.000,00€ ( με ΦΠΑ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 
18.     269956/1987 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Συμβουλίου της  Επικρατείας  στις 17/1/2018, όπου θα συζητηθεί η    αίτηση του Μπάζου Γεωργίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 
19.     2779 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 06/2/2018, όπου θα συζητηθεί η προσφυγή του Θεόδωρου Μουργελά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 
20.     329420/2467 Διενέργεια διαπραγμέτευσης επί της οικονομικής προσφοράς του δικηγόρου Τρίπολης Ηλία Κοκκίνη (υπόθεση:απαίτηση εταιρείας “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ” για την εκτέλεση του έργου “ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ”

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 
21.     326288/2458 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την   αμοιβή της δικηγόρου Τρίπολης κας Στρατηγάκη Κανέλλας.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 
22.     331013/76598 Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης εις βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου –Π.Ε. Αρκαδίας.

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 
23.     161870/37319  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή οφειλών  προς τον ΟΤΕ Α.Ε. για την υπηρεσία Dedicated Internet Access (DIA) για το έτος 2011, 2012, 2013 έως και 07.04.2014, στα πλαίσια του έργου με τίτλο : “Σύστημα αυτόματης ειδοποίησης καταστάσεων κρίσης για τις ανάγκες της πρώην Ν.Α.Αρκαδίας.(απ: 161870/37319, 327794/737)

ΤΜΗΜΑ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΝΑΦΟΡΩΝ  ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 
24.  ΛΑΚΩΝΙΑΣ 330086/47447 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελ/σου – Π.Ε. Λακωνίας, οικ. έτους 2018 για την προμήθεια υγρών καυσίμων που αφορά στις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας.

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 
25.     332988/47886 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελ/σου – Π.Ε. Λακωνίας, οικ. έτους 2018 για αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που αφορά στις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας.

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 
26.     325903/46671 Διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασία η εκμίσθωση απότρίτους ενός καταστήματος – φωτοτυπείο εμβαδού 36,00 τ.μ. , ιδιοκτησίας της

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας (Περιφέρειας Πελοποννήσου), το οποίο βρίσκεται στο

Διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 
27.   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 313841/2362 Ενημέρωση της Ο.Ε. και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης  για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αρίθμ. Α221/2017 απόφασης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου  Τρίπολης.(υπόθεση  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 
28.     71356 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα πετρελαίου και καυστήρα για τις ανάγκες θέρμανσης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 
29.     70594 Έγκριση λύσης μίσθωσης κτιρίου λόγω μεταστέγασης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας στο Διοικητήριο.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ