Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών, φαξ, πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2017 / ΩΡΑ: 11:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ