Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (1 ΠΕ Κτηνιάτρων και 1 ΔΕ Οδηγών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2017 / ΩΡΑ: 10:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Από 29-12-2017 έως και 8-1-2018

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2-2017

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 (ΑΙΤΗΣΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ