Διακύρηξη με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2018 / ΩΡΑ: 13:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ