ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01/2018 / ΩΡΑ: 09:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Γνωστοποίηση κενών θέσεων μόνον σε Δήμους ή τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, με πληθυσμό έως χίλιους (1000) κατοίκους, για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΙΑΝ 2018 Ψ5ΚΑ7Λ1-ΚΧΧ