Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : « ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΤΙΛΙΟΥ – ΠΑΛΑΤΟΥ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/01/2018 / ΩΡΑ: 08:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -70000-ΚΩΤΙΛΙΟ ΠΑΛΑΤΟΥ

ΤΕΥΔ_v1.0