Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/01/2018 / ΩΡΑ: 08:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -15000-ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΤΕΥΔ_v1.0