Πρόσκληση ανάθεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/01/2018 / ΩΡΑ: 08:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτεε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙ 24.800,00€ για ανάθεση