Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2018 / ΩΡΑ: 11:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ