ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΨΜ, ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΕΜ ΤΟΥ 3ου ΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΓΥΘΕΙΟ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΦ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/02/2018 / ΩΡΑ: 13:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ