Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης της υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 86219/07-02-2001 Κ.Υ.Α Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 80974/2123/02-12-2014 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας: «AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Θυνί», Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/02/2018 / ΩΡΑ: 13:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Μονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας της AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ