Φάκελος Τροποποίησης της υπ΄ αρ. πρωτ. 71249/2010/04-03-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εκμετάλλευση Λατομείου Σχιστολιθικών Πλακών», ιδιοκτησίας του Βαρουξή Σωκράτη στη θέση «Κοντοβούνια ή Κορώνη» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βελημαχίου του Δήμου Γορτυνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2018 / ΩΡΑ: 08:48
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Λατομείο ΒΑΡΟΥΞΗ – Βελημάχι – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ