ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/03/2011 / ΩΡΑ: 18:15

 

Ενότητα Αργολίδας

Αντιπεριφερειάρχης: Χειβιδόπουλος Τάσσος

Ενότητα Αρκαδίας

Αντιπεριφερειάρχης: Βαγγέλης Γιανακούρας

Ενότητα Κορινθίας

Αντιπεριφερειάρχης: Πελοπίδας Καλλίρης

Ενότητα Λακωνίας

Αντιπεριφερειάρχης: Αδαμαντία Τζανετέα

Ενότητα Μεσσηνίας

Αντιπεριφερειάρχης: Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση

Θεματικοί

Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών – Δικτύων – Χωροταξίας: Ντίνα Νικολάκου:

Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Οικονομίας, Αλληλεγγύης και τόνωσης της Απασχόλησης: Θεοφάνης Στεφανόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Κανοτομίας: Περικλής Μαντάς

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού: Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού: Βασίλης Σίδερης

Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Κτηνοτροφίας: Ηλίας Στρατηγάκος

 

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Τον περιφερειάρχη επικουρούν οι αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα καθώς και τρεις (3) επιπλέον αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Με όμοια απόφαση ο περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της περιφέρειας και μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του.
 3. Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 είναι ίση με το ήμισυ της θητείας των περιφερειακών αρχών.
 4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αντιπεριφερειάρχη οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον περιφερειάρχη ή άλλον αντιπεριφερειάρχη που ορίζει ο περιφερειάρχης με την πράξη της παραγράφου 2.
 5. Οι άμεσα εκλεγόμενοι αντιπεριφερειάρχες έχουν και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 • συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της περιφερειακής ενότητας,
 • εκτελούν τις αποφάσεις του περιφερειάρχη, του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά τόπο αρμόδιοι,
 • ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο περιφερειάρχης,
 • διατυπώνουν εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας,
 • έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην περιφερειακή ενότητά τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο περιφερειάρχης,
 • προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας.