ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σελίδα 1 of 16212345...102030...Τελευταία »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την αρίθμ.Δ29α/Φ.11/Γ.Π.οικ.11762/420/10-04-2014 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ανανέωση αλλά και η έκδοση των Δελτίων Κυκλοφορίας Πολιτικών Αναπήρων (ΑΜΕΑ) για το έτος 2014 από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) αρχίζει από 15-4-2014 και λήγει στις 31-12-2014.

Τεύχη Δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δείτε την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Δείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δείτε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίσης του έργου FIREMED

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίσης του έργου FIREMED

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη από το παρακάτω σύνδεσμο : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ FIREMED

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΠΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΙΒΕΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΜΠΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΙΒΕΡΑ

Δείτε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΟ – ΣΤΙΜΑΓΚΑ – ΝΕΜΕΑ» (ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29-04-2014)

Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΟ – ΣΤΙΜΑΓΚΑ – ΝΕΜΕΑ» (ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29-04-2014)

Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δείτε την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δείτε τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Δείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Δείτε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας και Απόρριψης υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την αρ. ΣΟΧ 1/2014 (αρ. πρωτ. 9163/3076/12-02-2014, ΑΔΑ: ΒΙΚΘ7Λ1-ΝΦΛ)

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας και Απόρριψης υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την αρ. ΣΟΧ 1/2014 (αρ. πρωτ. 9163/3076/12-02-2014, ΑΔΑ: ΒΙΚΘ7Λ1-ΝΦΛ)

Μπορείτε να κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους, τα αποτελέσματα (πίνακες κατάταξης) : YE TE ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ 1-2014

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.572/4-04-2014 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ», πρ/σμού:140.000,00 € με (Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 113.481,30 € ( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε.Λακωνίας. προκειμένου να προβεί στον καθορισμό της αξίας και τον δικαστικό προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας απαλλοτριούμενων ακινήτων για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΚΟΥΡΑ-ΓΕΡΑΚΙ Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ», έκτασης 299.494,31 τ.μ., καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης όπως υποβάλλει έως και την 16.04.2014, προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης και

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στην 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2014, Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 3.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης»,

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Στην 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις  14 Απριλίου 2014, Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 3.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης»,

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Αποτελέσματα πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Αποτελέσματα πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Σελίδα 1 of 16212345...102030...Τελευταία »