ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σελίδα 10 of 179« Πρώτη...89101112...203040...Τελευταία »

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από τη ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ Τμ. Α΄, για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 30 MW” και βρίσκεται στη θέση «Μακρυλάκκωμα», του Δ. Ανατολικής Μάνης του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε».

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από τη ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ Τμ. Α΄, για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 30 MW” και βρίσκεται στη θέση «Μακρυλάκκωμα», του Δ. Ανατολικής Μάνης του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε».

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου, για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 19,8 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» και βρίσκεται στην θέση με τοπωνύμιο «Μπελεχέρι» των Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Ζάρακος και Κρεμαστής της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα, και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου, για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 19,8 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» και βρίσκεται στην θέση με τοπωνύμιο «Μπελεχέρι» των Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Ζάρακος και Κρεμαστής της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα, και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακα΄τω σύνδεσμο : ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 30 MW και των συνοδών έργων υποδομής αυτού και βρίσκεται στην θέση με τοπωνύμιο «Λεύκες» της Δ.Ε. Λεωνιδίου, του Δήμου Ν.Κυνουρίας, και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 30 MW και των συνοδών έργων υποδομής αυτού και βρίσκεται στην θέση με τοπωνύμιο «Λεύκες» της Δ.Ε. Λεωνιδίου, του Δήμου Ν.Κυνουρίας, και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ στο υποκατάστημα της επιχείρησης «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ στο υποκατάστημα της επιχείρησης «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Με την υπ’ αρ. 1894/27-05-2014 απόφαση Περιφερειάρχη, επεβλήθη στο υποκατάστημα της επιχείρησης «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» Ανδρέα Συγγρού και Φλέσσα, Ναύπλιο με Α.Φ.Μ. 999842977, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, πρόστιμο δύο χιλιάδων (2000) Ευρώ, διότι σε έλεγχο που είχε διενεργήσει η Διεύθυνση Εμπορίου της Ν. Α. Αργολίδας και ύστερα από την εκδίκαση της προσφυγής που είχε καταθέσει

Ανοικτός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αρκαδίας, για το σχολικό έτος 2014 – 2015,συνολικού προϋπολογισμού 3.572.479,97 € συμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)

Ανοικτός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αρκαδίας, για το σχολικό έτος 2014 – 2015,συνολικού προϋπολογισμού 3.572.479,97 € συμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 977/06/06/2014 (ΑΔΑ:7ΕΩ47Λ1-19Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ» Πρ/σμού: 16.424.500,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες εργασιών: 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό:10.025.167,42 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) και 2.

Διακήρυξη Ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αρκαδίας, για το σχολικό έτος 2014- 2015,συνολικού προϋπολογισμού 3.572.479,97 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Διακήρυξη Ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αρκαδίας, για το σχολικό έτος 2014- 2015,συνολικού προϋπολογισμού 3.572.479,97 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο : Διακήρυξη

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κορινθίας

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κορινθίας

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για το σχολικό έτος 2014 – 2015 συνολικού προϋπολογισμού 3.558.497,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προμήθεια Ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών & υάλινων σφαιριδίων αντανάκλασης

Προμήθεια Ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών & υάλινων σφαιριδίων αντανάκλασης

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια Ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών & υάλινων σφαιριδίων αντανάκλασης για την εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράμμισης ή διαγράμμισης οδικών τμημάτων του Εθνικού , Επαρχιακού & Δημοτικού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Mεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  

Διακήρυξη Διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, για το σχολικό έτος 2014-2015», συνολικού προϋπολογισμού 4.096.046,28 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και δικαιωμάτων προαίρεσης 50% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)

Διακήρυξη Διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, για το σχολικό έτος 2014-2015», συνολικού προϋπολογισμού 4.096.046,28 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και δικαιωμάτων προαίρεσης 50% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Σελίδα 10 of 179« Πρώτη...89101112...203040...Τελευταία »