ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σελίδα 10 of 177« Πρώτη...89101112...203040...Τελευταία »

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013 Με την υπ΄ αριθμ. Φ18 / 2590 / 26 – 6 – 2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00)€ στην επιχείρηση Β.Ν. ΠΟΥΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε , «ΣΙΤΟΣ» ,αρτοποιεία – ζαχαροπλαστική, που βρίσκεται

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο κτιριακής επέκτασης υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδος δυναμικότητος 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, και βρίσκεται στην θέση με τοπωνύμιο «Τραχείωτενα» της Τ.Κ Αρχαίας Επιδαύρου της Δ.Ε. Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο κτιριακής επέκτασης υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδος δυναμικότητος 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, και βρίσκεται στην θέση με τοπωνύμιο «Τραχείωτενα» της Τ.Κ  Αρχαίας Επιδαύρου της Δ.Ε. Επιδαύρου του Δήμου  Επιδαύρου

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2014

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/Τμήμα Β’ Φάκέεος του έργου με τίτλο : «Αγωγός μεταφοράς νερού από πηγές Βασιλοπόταμου για την αντιμετώπιση υφαλμύρωσης περιοχών Δ. Έλους και επέκτασης στις πεδιάδες Μολάων και Ασωπού Ν. Λακωνίας»

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/Τμήμα Β’  Φάκέεος  του έργου με τίτλο : «Αγωγός μεταφοράς νερού από πηγές Βασιλοπόταμου για την αντιμετώπιση υφαλμύρωσης περιοχών Δ. Έλους και επέκτασης στις πεδιάδες Μολάων και Ασωπού Ν. Λακωνίας»

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Αγωγός πηγών Βασιλοπόταμου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μ.Π.Ε. 2014

Οινοποίηση ποικιλίας σουλτανίνα

Οινοποίηση ποικιλίας σουλτανίνα

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Γερανογέφυρα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Γερανογέφυρα

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ηλεκτροκίνητης γερανογέφυρας αντλιοστασίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας. ΚΑΛΟΥΜΕ Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς που να περιέχει: 1.Την οικονομική προσφορά που θα συμπεριλαμβάνει το κόστος αγοράς της γερανογέφυρας καθώς και το κόστος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δείτε το άρθρο εδώ

Διαβίβαση από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟμε τίτλο “Βιοτεχνία επεξεργασίας – τυποποίησης – εμπορίας ελαίων και ελαιολάδου – ελαιοτριβείου – μονάδας προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων αποβλήτων ( τηγανελαίων)»,και βρίσκεται στην θέση με τοπωνύμιο «Λαπαριά» της Δ.Κ. Άστρους, του Δήμου Β. Κυνουρίας

Διαβίβαση από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟμε τίτλο “Βιοτεχνία επεξεργασίας – τυποποίησης – εμπορίας ελαίων και ελαιολάδου – ελαιοτριβείου – μονάδας προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων αποβλήτων ( τηγανελαίων)»,και βρίσκεται στην θέση με τοπωνύμιο «Λαπαριά» της Δ.Κ. Άστρους, του Δήμου Β. Κυνουρίας

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : λυμπερόπουλος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2014

Διαβίβαση από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο φακέλου ανανέωσης – τροποποίησης ΑΕΠΟ «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων και αύξηση δυναμικότητας μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων» και βρίσκεται στην θέση «Όρμος Κόκκινο Χώμα» στο Σαρωνικό Κόλπο του Δήμου Σολυγείας

Διαβίβαση από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο φακέλου ανανέωσης – τροποποίησης ΑΕΠΟ «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων και αύξηση δυναμικότητας μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων» και βρίσκεται στην θέση «Όρμος Κόκκινο Χώμα» στο Σαρωνικό Κόλπο του Δήμου Σολυγείας

Δείτε την ανακοίνωση στο παρακάτω σύνδεσσμο : Ιχθυοτροφεία Σολυγείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2014

Διαβίβαση από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ με τίτλο “Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος», και βρίσκεται στην θέση με τοπωνύμιο «Αγ. Γεώργιος» της Τ.Κ. Παραδεισίων, του Δήμου Μεγαλόπολης

Διαβίβαση από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο  φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ με τίτλο “Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος», και βρίσκεται στην θέση με τοπωνύμιο «Αγ. Γεώργιος» της Τ.Κ. Παραδεισίων, του Δήμου Μεγαλόπολης

Δείτε την ανακοίνωση από το παρακάτω σύνδεσμο : γιανακ_ξαγοράρης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2014

Διαβίβαση από τη ΔΙΠΕΧΩΣ Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 16MW την θέση με τοπωνύμιο «Σαμπάλες» της Δ.Ε. Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδος

Διαβίβαση από τη ΔΙΠΕΧΩΣ Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 16MW την θέση με τοπωνύμιο «Σαμπάλες» της Δ.Ε. Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδος

Δείτε την ανακοίνωση στο παρακάτω σύνδεσμο : ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Σαμπάλες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2014 -

Σελίδα 10 of 177« Πρώτη...89101112...203040...Τελευταία »