ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 1.078,56MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «UNIGEA ΗΛΙΑΚΗ 1 ΕΠΕ» που βρίσκεται στη θέση Γκουμαράδα της Τ.Κ. Βρονταμά της Δ.Ε. Σκάλας του Δ. Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας ΔΕΙΤΕ [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 991ΚW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΕΒΕ¨ που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 120215m2 [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,88 kWp φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Μανωλάκου Αλέκου που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος, επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 2044/09.05.2006 Απόφασης Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος, επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 5598/19.11.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και την λειτουργία [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Φωτοβολταϊκος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 991ΚW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΕΒΕ¨ που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 120215m2 σε περιοχή εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Αστέρι της Δ.Ε. [συνέχεια..]

Δημοσιοποίηση της υπ’αριθμ. 1018/2011 θετικής γνωμοδότησης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.)  του  έργου : «Χαλύβδινος αγωγός [συνέχεια..]

Υπαγωγή για περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Αρδευτική γεώτρηση», που βρίσκεται , εκτός σχεδίου , στη θέση ΄΄Ζεγκίλια΄΄ της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου της Δ.Ε Ασκληπιείου του Δ. Επιδαύρου της Π.Ε. Αργολίδος Δείτε την Ανακοίνωση…

Υπαγωγή για περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Αρδευτική γεώτρηση», που βρίσκεται , εκτός σχεδίου , στη θέση ΄΄Μαγούλα – Φλάμπουρο΄΄ της Τ.Κ. Κρανιδίου της Δ.Ε Κρανιδίου του Δ. Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδος Δείτε την Ανακοίνωση…

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και διάνοιξη δημοτικής οδού προς παραλία θέση ΄΄Μουράταγα΄΄ Δ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου της Π.Ε. Αργολίδος Δείτε την Ανακοίνωση…