ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. Δείτε την Ανακοίνωση…

Ονομασία – Είδος έργου: Λειτουργία και μηχανολογικός εκσυγχρονισμός υφιστάμενου τριφασικού ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας του Μανιατάκου Σπυρίδωνα του Θεοδώρου. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου: Ίδρυση και λειτουργία νέου επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής μεταλλικών κουφωμάτων – μεταλλικών δοχείων και γενικών μηχανολογικών εργασιών ιδιοκτησίας Κουτσουμάνη Δημητρίου του Αναστασίου. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δείτε την ανακοίνωση. Τροποποίηση (λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού/επέκτασης) της Α.Π. 1560/16-09-2010 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ιδιοκτησίας ΒΙΟΤΕΚ ΑΤΕΒΕ που βρίσκεται στην περιοχή ΣΟΥΣΑΚΙ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ του Δήμου ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ.

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας σιδήρου και αλουμινίου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μακρή Ηλία. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.». ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ