ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δείτε την Ανακοίνωση…

Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης , ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. Δείτε την Ανακοίνωση…

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση, επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 4101/30.07.2004 Α.Ε.Π.Ο. του Νομάρχη Λακωνίας η οποία αφορά την ίδρυση και λειτουργία νέου εργαστηρίου [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία υφιστάμενου τυροκομείου μικρής δυναμικότητας ως προς την πρώτη ύλη (300κιλών/ημέρα) ιδιοκτησίας του Καράμπελα Παναγιώτη του Αθανασίου, το οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε υφιστάμενο [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση, επικαιροποίηση(επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 5869/17.08.2007 ΑΕΠΟ του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρεται στην «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου [συνέχεια..]

Δείτε εδώ την Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής

«Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 19,992 MW, στην θέση «Φρέγκερα , Πεύκο – Σπηλιά» του Δήμου Επιδαύρου του Νομού Αργολίδος ». Δείτε την Ανακοίνωση…

«Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 14,994 MW, στην θέση «Φρέγκερα , Πεύκο – Σπηλιά» του Δήμου Επιδαύρου του Νομού Αργολίδος ». Δείτε την Ανακοίνωση…

«Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 59,976 MW, στην θέση «Φρέγκερα , Πεύκο – Σπηλιά» του Δήμου Επιδαύρου του Νομού Αργολίδος ». Δείτε την Ανακοίνωση…