ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

« Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 1000 kwp για ηλεκτροπαραγωγή που βρίσκεται στη θέση «ΣΚΑΜΠΑΡΙΖΑ» εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Θερμησίας της Δ.Ε Ερμιόνης του Δ.Ερμιονίδας της Π.Ε Αργολίδας » Δείτε την Ανακοίνωση…

«Βελτιώσεις- ασφαλτοστρώσεις υπ.αρ.17 επαρχ. οδού (τμήμα Πυργέλλα-Λάλουκας-Αγία Τριάδα-Αραχναίο)» Χρήσης: 2012, Πρ/σμού : 350.000,00 €. Δείτε την Ανακοίνωση…

«Βελτιώσεις-ασφαλτοστρώσεις υπ.αρ.9 επαρχ.οδού (τμήμα Θερμησία-Όρια Νομού)» Χρήσης 2012,Πρ/σμού : 263.830,40 €. Δείτε την Ανακοίνωση…

Δείτε την ανακοίνωση. Ανανέωση – τροποποίηση (λόγω αλλαγής φορέα) της Α.Π. οικ.4696/09-07-1999 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ της ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ο.Α.Ε. στην θέση «ΠΕΡΑ ΒΡΥΣΗ» Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Δείτε την ανακοίνωση. Ανανέωση – τροποποίηση (λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού/επέκτασης) της Α.Π. οικ.3686/19-04-2006 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ της ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗΣ στην Δ.Ε. ΣΟΦΙΑΝΩΝ του Δήμου ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Π. [συνέχεια..]

Δείτε την ανακοίνωση. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που βρίσκεται στη Δ.Ε. ΜΑΤΙΟΥ του Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δείτε εδώ τον Πίνακα Συνοπτικού Προυπολογισμού 2012