ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Εργασίες εκμετάλλευσης και αποκατάστασης λατομείου εξόρυξης μαρμάρου έκτασης 71.452,00 τ.μ. , στη θέση ΄΄Σκαλόπλακες ΄΄της Τ.Ε. Λυρκείας Δείτε την Ανακοίνωση…

«Εγκατάσταση φόρτωσης αδρανών υλικών στη θέση ΄΄Δάρδιζα΄΄του Δ.Δ. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος ( πρώην Δήμου Ερμιόνης ) του Νομού Αργολίδος » Δείτε την Ανακοίνωση…

Δείτε την ανακοίνωση. Ανανέωση – τροποποίηση (λόγω αλλαγής θέσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και αλλαγή επωνυμίας) της Α.Π. οικ.6680/13-07-2007 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ CATERING της «KORINTHIAN PALACE CATERING» Α.Ε. στην θέση [συνέχεια..]

προκειμένου να αναδειχθεί τριμελής επιτροπή, με τους αναπληρωτές τους, ως επιτροπή προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών κλπ και συντήρησης-επισκευής και κίνησης των αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Ανακοίνωση Συγκρότησης Επιτροπής

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 600 kWp φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας «PATH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Φρακιά» εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Αραχναίου της Δ.Ε. Μιδέας του Δήμου Ναυπλιέων της [συνέχεια..]

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ