ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανόρυξη και λειτουργία γεώτρησης υδρευτικής χρήσης εντός οικοπέδου επιφανείας 4.755 m2 που βρίσκεται σε εκτός οικισμού περιοχή, στη θέση Κατσουλιέριζα Κινέτας του Δήμου Ερμιονίδας ( πρώην Δήμου Ερμιόνης ) Δείτε την Ανακοίνωση …

Ονομασία – Είδος έργου: «Ανανέωση άδειας λειτουργίας υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Διακοπή – Γερακάρι» η οποία έχει ανορυχθεί σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 20.000,00m2 με ελαιόδενδρα μισθωμένο από την Αλεξανδράτου Βασιλική του Παναγιώτη, εκτός ορίων [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου:   Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Ανανέωση άδειας λειτουργίας υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Άγιος Παντελεήμονας – Λειβαδάκια», η οποία έχει ανορυχθεί σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 24.508,00 τ.μ. με εσπεριδοειδή φερόμενης [συνέχεια..]

 Ονομασία – Είδος έργου:    Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Λειτουργία υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Ρέματα» η οποία έχει ανορυχθεί σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 40.000,00m2 με ελαιόδεντρα φερόμενης ιδιοκτησίας Αρτινιού Παναγιώτη του Γεωργίου, εκτός [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,86 MW ιδιοκτησίας της εταιρείας «AREV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου:    Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και την λειτουργία υπαίθριας μάντρας υλικών οικοδομών φερόμενης ιδιοκτησίας Δημητρίου Μουτή του Ιωάννη, σε ακίνητο (οικόπεδο) επιφάνειας 833,30m2, που βρίσκεται εντός των ορίων [συνέχεια..]

    Ονομασία – Είδος έργου:   Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολιθικών πλακών έκτασης 18.797,05 τ.μ., με τα συνοδά αυτού έργα, από τον κ. Θεοφάνη Κοντογιάννη, που βρίσκεται στη θέση [συνέχεια..]

Δείτε την απόφαση συγκρότησης…

Η Π.Ε. Λακωνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στη Θέση Κοκκινιά Γλυκόβρυση Δήμου Έλους Λακωνίας» με προϋπολογισμό 1.915.700,00 €. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ