ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 Ονομασία – Είδος έργου:  Τροποποίηση, επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 6074/27.10.2009 ΑΕΠΟ του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά στο έργο : Ίδρυση και λειτουργία αυτόματου [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και την λειτουργία υφιστάμενης μικτής κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας εκατόν ογδόντα (180) αιγών μη μονίμως σταυλισμένων (ενήλικα ζώα με τα παράγωγα τους ηλικίας κάτω των [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και την λειτουργία υφιστάμενης μικτής κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας τριάντα εννέα (39) αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγα τους, ενός (1) ταύρου και είκοσι [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου:. Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 6187/01-10-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής [συνέχεια..]

Ονομασία – Είδος έργου: Αρδευτική Γεώτρηση φερόμενης ιδιοκτησίας Γρεβενίτη Π. Ιωάννη, που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού, στη θέση «Αμπέλια» της Τ.Κ. Λέημονας της Δ.Ε. Σκάλας του Δ. Ευρώτα του Νομού Λακωνίας ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου: Αρδευτική Γεώτρηση φερόμενης ιδιοκτησίας Βαλιώτη Ευστάθιου – Βαλιώτη Σταματικής, που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού, στη θέση «Βαλσαμέικα Αλώνια» της Τ.Κ. Αγίας Ειρήνης της Δ.Ε. Μυστρά του Δ. Σπάρτης του Νομού [συνέχεια..]

Την 17-8-2011 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής υπό την Αντιπεριφερειάρχη Κα Αδαμαντία Τζανετέα με θέμα «Ο ιός της Τριστέτσας και η επαπειλούμενη εξάπλωση του στην Περιφερειακή μας Ενότητα»  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ

Δείτε την απόφαση. Ανανέωση (παράταση χρονικής ισχύος) και τροποποίηση ( λόγω μηχανολογικής επέκτασης) Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου οξοποιίας της εταιρείας «ΘΑΝΟΣ ΑΕΒΕ» που βρίσκεται στην θέση «ΣΚΑΛΑ» ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ Δήμου Βέλου-Βόχας Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε την απόφαση. Ανανέωση (παράταση ισχύος) –τροποποίηση (λόγω μηχανολογικής επέκτασης) της υπ.αριθμ. 932/ 3-2-2006 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με θέμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων των ψυκτικών θαλάμων ιδι-οκτησίας ΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στην θέση ΛΑΛΙΩΤΗ Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του [συνέχεια..]

Δείτε την απόφαση. Ανανέωση (παράταση ισχύος) της υπ.αριθμ.  4881/ 31-5-2006 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με θέμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων του   εργοστασίου  κατασκευής κουφωμάτων  αλουμινίου και pvc  και υαλοπετασμάτων ιδιοκτησίας   VERTICAL ΑΕΒΕ που βρίσκεται στην θέση [συνέχεια..]