ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δείτε το Παράρτημα της Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2011

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 179 «Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/01-06-2010)» και της Εγκυκλίου 59 με θέμα «Θεσμικές [συνέχεια..]

Δείτε την Απόφαση

Δείτε την Απόφαση

Δείτε την Απόφαση

Σελίδα 423 of 425« Πρώτη...102030...421422423424425