ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα, για την προμήθεια Γραφικής ύλης (Ομάδα 1) και φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4 & Α3, μηχανογραφικού και χαρτί σε ρολό για εκτυπωτή [συνέχεια..]

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας, συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του Τέλους Ταξινόμησης και σύμφωνα με [συνέχεια..]

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της υπ’ αριθμ. 1/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 77204/3500/09-06-2015 και ΑΔΑ: 7Γ3Χ7Λ1-ΩΥΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ: 22-6-2015 ΕΩΣ 26-6-2015 Δείτε την Προκήρυξη…

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και πίνακας απορριπτέων της αρίθ. 1-2015 ανακοίνωσης της Π.Ε. Αργολίδας Δείτε τον Πίνακα Απορριπτέων… Δείτε τους Πίνακες Κατάταξης κατηγορίας ΔΕ… Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης κατηγορίας ΥΕ…

Ανακοινώνει Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 30-11-2015, δύο (2) ατόμων ενός μέχρι 60 ημερομισθίων με έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την εξάντληση των 60 ημερομισθίων και ενός [συνέχεια..]

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας (ΦΕΚ 497/7-7-93/Β, ΦΕΚ 535/7-7-94,ΦΕΚ 320/19-3-02/Β) για τους υπαλλήλους που απασχολούνται αποκλειστικά με εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Οδικού Δικτύου ΚΑΛΟΥΜΕ Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους [συνέχεια..]

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κατά τη θερινή αντιπυρική περίοδο έτους 2015, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της [συνέχεια..]

Χορήγηση εξήντα (60) συνολικά θέσεων πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας για τους Δήμους Άργους – Μυκηνών και Επιδαύρου. Δείτε την Προκήρυξη…

Η Π.Ε.Αργολίδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Γερανογεφυρών για τις ανάγκες των αντλιοστασίων άρδευσης από Ανάβαλο στην Π.Ε. Αργολίδας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται [συνέχεια..]

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 956/14-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΑ [συνέχεια..]

Σελίδα 10 of 25« Πρώτη...89101112...20...Τελευταία »