ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1947/6-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ [συνέχεια..]

Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013] περιόδου 2015-2016 Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν, από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2015 Αίτηση – Υπεύθυνη [συνέχεια..]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016-2017 ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ [συνέχεια..]

Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 7.128.442,81 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 [συνέχεια..]

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου που αφορά σε εργασίες ετήσιας συντήρησης – ελέγχου των καυστήρων, που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Αργολίδας καθώς και αυτών που βρίσκονται στις κτιριακές [συνέχεια..]

Με την υπ’ αρ. 3178/03-09-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, επεβλήθη στην επιχείρηση «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ», Κυψέλη Αίγινας, με Α.Φ.Μ. 094247924, Δ.Ο.Υ. Αίγινας, πρόστιμο δύο χιλιάδων (2000) [συνέχεια..]

Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Γερανογεφυρών, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι εβδομήντα δύο χιλιάδες και [συνέχεια..]

Τακτικό, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας. Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών υποδιαιρείται σε δύο (2) ομάδες και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει [συνέχεια..]

Ανακοινώνεται ότι η δημοπράτηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. Νο 70 (ΑΡΓΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ) ΜΕ ΤΗΝ [συνέχεια..]

Διακήρυξη ηλεκτρονικού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες» Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ ΣΑ2013ΕΠ02680071 Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «08 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ [συνέχεια..]

Σελίδα 10 of 27« Πρώτη...89101112...20...Τελευταία »