ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει Διεθνή, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας. Οι προσφορές θα αφορούν τη συνολική ποσότητα και όλα τα υπό προμήθεια είδη. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται [συνέχεια..]

Η Π.Ε.Αργολίδας διαθέτει 89 πυροσβεστήρες στα κτίρια όπου στεγάζει τις υπηρεσίες της και καλούμε τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά, για την ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης των πυροσβεστήρων που διαθέτουμε για τις ανάγκες [συνέχεια..]

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια χειμερινών ειδών ατομικής προστασίας (ΦΕΚ 497/7-7-93/Β, ΦΕΚ 535/7-7-94, ΦΕΚ 320/19-3-02/Β) για τους υπαλλήλους που απασχολούνται αποκλειστικά με εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Οδικού Δικτύου ΚΑΛΟΥΜΕ Τους ενδιαφερόμενους [συνέχεια..]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να προτείνει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας καλεί τους ενδιαφερόμενους για τις προβλεπόμενες ενέργειες από την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2882/2001 (Φ.Ε.Κ. 17’/2001), [συνέχεια..]

Η Π.Ε. Αργολίδας στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά) και μηχανημάτων έργου της, συνολικού προϋπολογισμού 6.500,00€ ΚΑΛΕΙ Όλες τις επιχειρήσεις, καθώς και τα διαμεσολαβούντα πρόσωπα, που [συνέχεια..]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για τις εργασίες ετήσιας προληπτικής συντήρησης περίπου 140 τεμ. κλιματιστικών μονάδων, προϋπολογισμού 2.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στους χώρους όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και [συνέχεια..]

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για τις εργασίες απεντόμωσης – μυοκτονίας (όπου απαιτείται), προϋπολογισμού 650,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στους χώρους όπου στεγάζονται οι διάφορες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας καθώς και στους χώρους φύλαξης [συνέχεια..]

Διακήρυξη ηλεκτρονικού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 «Συντηρήσεις-Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας με κωδικό 2014ΕΠ52600005, [συνέχεια..]

Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του [συνέχεια..]

Ανακοινώνεται ότι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό τακτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με [συνέχεια..]

Σελίδα 10 of 67« Πρώτη...89101112...203040...Τελευταία »