ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε [συνέχεια..]

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2014 1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1352/ 25 -07-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την [συνέχεια..]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1ης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων της μελέτης κτηματολογίου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΥΚΑΚΙΑ-ΔΡΕΠΑΝΟ» Δείτε την Απόφαση …

Στο site Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Υπηρεσίες, Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου έχουν αναρτηθεί τα πορίσματα τελικής Αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων νέων γεωργών (2η πρόσκληση Μέτρο 1.1.2 ΠΑΑ 2007-2013). Η κατάσταση των πορισμάτων Τελικής Αξιολόγησης αναρτήθηκε [συνέχεια..]

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας της αριθ. ΣΟΧ 2/2014 Ανακοίνωσης Δείτε την Ανακοίνωση…

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας με τις παρακάτω : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ [συνέχεια..]

Προκειμένου να προβεί στον καθορισμό της αξίας 212 παρόδιων ιδιοκτησιών και τον δικαστικό προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας απαλλοτριούμενων ακινήτων για την εκτέλεση του έργου « Νέα χάραξη Ν. Τίρυνθα – Αγία Ελεούσα », καλεί [συνέχεια..]

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο και με υποβολή έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών [συνέχεια..]

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1137/30-06-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΒΑΛΟΥ [συνέχεια..]

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια ειδών θερινής ένδυσης για τους υπαλλήλους που απασχολούνται αποκλειστικά με εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Οδικού Δικτύου, και για τα παρακάτω είδη: 1.Έξι (6) παντελόνια τερυλέν από [συνέχεια..]