ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού σε κτίρια στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε.Αργολίδας, ύψους 42.000,00 € με Φ.Π.Α.» Δείτε την Περίληψη Δείτε την Διακήρυξη

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου που αφορά σε εργασίες εκτύπωσης Α5 οκτακοσίων (800) ψηφοδελτίων για τέσσερις (4) συνδυασμούς, δηλαδή (800χ4) για την Β/θμια Εκπαίδευση και εννιακοσίων (900) ψηφοδελτίων για τέσσερις συνδυασμούς, δηλαδή (900χ4) για [συνέχεια..]

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου που αφορά σε εργασίες συντήρησης – ελέγχου των καυστήρων, που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Αργολίδας καθώς και αυτών που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις [συνέχεια..]

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1637/29-08-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. [συνέχεια..]