ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανόρυξη και λειτουργία γεώτρησης υδρευτικής χρήσης στη θέση Κρέριζες – Βερβερόντας σε εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχή στην Τ.Κ. Πορτοχελίου της Δ. Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος του Νομού Αργολίδας, προκειμένου να καλυφθούν [συνέχεια..]

Ανόρυξη και λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης σε αγροτεμάχιο στη θέση Ιδιοκτήσια – Βαμβακιά σε εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχή στην Τ.Κ. Ηλιοκάστρου της Δ. Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος του Νομού Αργολίδας, προκειμένου να [συνέχεια..]

Ίδρυση και λειτουργία σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων με καύσιμα ( υγραέριο) , σε εκτός ορίου οικισμού περιοχή στη θέση Μπουρμπούλι της Τ.Κ. Μιδέας , Δήμου Ναυπλιέων ( πρώην Δήμος Μιδέας ),Νομού Αργολίδας. Δείτε την Ανακοίνωση…

Συνεργείο επισκευής και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων , προσθήκη νέας ειδικότητας συνεργείου ( επισκευή , συντήρηση και τοποθέτηση κινητήρων υγραερίου) ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ στη θέση Μαγούλα Κεφαλαρίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών του Νομού Αργολίδος’’ λόγω [συνέχεια..]

Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 4,99968 MW, στη θέση Καρνεζέικα Τραχειάς »¨του Δήμου Ναυπλιέων του Νομού Αργολίδας Δείτε την Ανακοίνωση…

Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 4,99968 MW, στη θέση Καρνεζέικα Τραχειάς »¨του Δήμου Ναυπλιέων του Νομού Αργολίδας Δείτε την Ανακοίνωση…

Φωτοβολταικός σταθμός και συνοδά έργα, ισχύος 1,3489 MWp >>, που βρίσκεται στη θέση ΄΄Καινούργιες ΄΄της Τ.Κ. Ίριας της Δ.Ε Ασίνης του Δ. Ναυπλιέων της Π.Ε Αργολίδας Δείτε την Ανακοίνωση…

Ιδρυση φωτοβολταΪκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών έργων βελτίωσης υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης όπου απαιτείται και κατασκευή νέας οδοποιίας πρόσβασης και νέας εσωτερικής οδοποιίας εντός δασικής έκτασης , σε οικόπεδο επιφανείας 1.059 στρεμμάτων [συνέχεια..]

Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος18MW & φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 1.912,24KW, στη θέση «Λογγαράκια» του Δήμου Ερμιονίδος του Νομού Αργολίδας Δείτε την Ανακοίνωση…

Οριοθέτηση και διευθέτηση χειμάρρου και κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου», σε εντός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Πυργιώτικων της Δ.Ε Ναυπλιέων του Δήμου Ναυπλιέων Δείτε την Ανακοίνωση …