ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων πλωτής εξέδρας στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ξενοδοχείου PALADIEN LENA MARYστην περιοχή Πετροθάλασσα Δήμου Ερμιονίδος. Δείτε την Ανακοίνωση…

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων πλωτής εξέδρας στη θέση Κάμπος Θερμησίας Δείτε την Ανακοίνωση…

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων πλωτής εξέδρας στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ξενοδοχείου HYDRA BEACH στην περιοχή Πλέπη Θερμησίας Δήμου Ερμιονίδος. Δείτε την Ανακοίνωση …

Ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,986MW , σε γήπεδο επιφανείας 53.828 m2 , σε εκτός οικισμού περιοχή στη θέση Πλάτωμα της Τ.Κ. Διδύμων του Δήμου Ερμιονίδας ( πρώην Δήμος Κρανιδίου [συνέχεια..]

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων πλωτής εξέδρας στην περιοχή Πετροθάλασσα όρμου Κρανιδίου. Δείτε την Ανακοίνωση …

Ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,971MW , σε γήπεδο επιφανείας 51.922m2 , σε εκτός οικισμού περιοχή στη θέση Πλάτωμα της Τ.Κ. Διδύμων του Δήμου Ερμιονίδας ( πρώην Δήμος Κρανιδίου ) [συνέχεια..]

Ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,971MW , σε γήπεδο επιφανείας 46.324m2 , σε εκτός οικισμού περιοχή στη θέση Μπιγιαρέζα της Τ.Κ. Διδύμων του Δήμου Ερμιονίδας ( πρώην Δήμος Κρανιδίου ) [συνέχεια..]

«Αρδευτική γεώτρηση», που βρίσκεται εντός οικισμού , στη θέση «Αλώνια » της Τ.Κ Ηλιοκάστρου της Δ.Ε Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε Αργολίδας. Δείτε την Ανακοίνωση …

Επέκταση και λειτουργία υφιστάμενης οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης (camping) με την επωνυμία <>, Γ΄ τάξης , συνολικής δυναμικότητας 808 ατόμων (202 θέσεων) επέκταση 194 ατόμων , στη θέση Πλάκα Δρεπάνου , Δ.Δ. Δρεπάνου , Δ. [συνέχεια..]

Ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 985,6 ΚW και των συνοδών έργων οδοποιίας πρόσβασης , σε γήπεδο επιφανείας 36.226 m2 , σε εκτός οικισμού περιοχή στη θέση Πλάτωμα Διδύμων του Δήμου Ερμιονίδας ( [συνέχεια..]