ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 175967/24-10-2017 έγγραφό [συνέχεια..]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 252455/11-10-2017 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, [συνέχεια..]

Μπορείτε να δείτε την περίληψη της διακήρυξης από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Ω6ΖΡ7Λ1-7ΝΞ_17PROC002086390

Με την υπ’ αρίθμ. 2256/16-10-2017 απόφαση του Αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Αρκαδίας, επεβλήθη στην εταιρεία «PIETRIS BAKERY & ΣIA E.E.» με ΑΦΜ 999741202 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης πρόστιμο επτά χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (7.500 €), [συνέχεια..]

Με την υπ’ αρίθμ. 2254/16-10-2017 απόφαση του Αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη στην ατομική επιχείρηση «ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με ΑΦΜ 132197385, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), στο πλαίσιο των διατάξεων [συνέχεια..]

Με την υπ’ αρίθμ. 2253/16-10-2017 απόφαση του Αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη στην ατομική επιχείρηση «ΡΟϊΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» με ΑΦΜ 053618053, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης πρόστιμο πεντακοσίων Ευρώ (500 €), στο πλαίσιο των διατάξεων [συνέχεια..]

Με την υπ’ αρίθμ. 2255/16-10-2017 απόφαση του Αν/τή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη στην ατομική επιχείρηση «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ» με ΑΦΜ 030260160, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), στο πλαίσιο των [συνέχεια..]

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -70000-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ada ΤΕΥΔ_v1.0

Σελίδα 2 of 8012345...102030...Τελευταία »