ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε των πίνακα των εκλογικών τμημάτων από το παρακάτω σύνδεσμο : 32671 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δείτε το άρθρο εδώ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : 26-6-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ ΤΑΤΟΥΛΗ

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αρχική ανακοίνωση του διαγωνισμού βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαμάτα Δείτε την ανακοίνωσης ΣΟΧ 1 /2015 [συνέχεια..]

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο : Διαγωνισμός Η/Υ—